DS Store

DS Store

DS STORE

Upplev varumärket DS på DS Store. En DS Store är helt utformad för ett optimalt omhändertagande av kunden och för att ge en unik kundupplevelse.

Antalet DS Stores i Europa och resten av världen ökar och nya försäljningsställen öppnas regelbundet.

Om konceptet
En DS Store följer ett väldefinierat koncept och har en yta på minst 250 kvadratmeter. Konceptet kännetecknas i övrigt av:
• En fasad med svart beklädnad
• En lätt identifierbar entré-pylon med logotyp som är integrerad med fasaden
• En egen entré, enbart dedikerad DS
• En dedikerad välkomsthall
• En parkering reserverad för DS-kunder