Hållbarhet

Hållbarhet

Vårt åtagande till hållbar mobilitet

Vår strategi för hållbar utveckling av rörlighet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, skydda naturresurser och utveckla ett nytt miljövänligt beteende kring transporter.

Verkliga värden på bränsleförbrukning av DS-bilar

PSA-gruppen och två icke-statliga organisationer, Transport & Miljö (T&E) och France Nature Environnement (FNE), har ratificerat hur den verkliga bränsleförbrukningen för DS-bilar mäts.
Groupe PSA förbinder sig sina kunder genom att publicera den verkliga bränsleförbrukningen för alla DS Brand-modeller.

Dessa resultat härstammar från ett testprotokoll som beskrivs av den icke-statliga organisationen Transport & Miljö (1) och federationen Frankrike Nature Environnement (2), kontrollerad av Bureau Veritas (3). Detta pålitliga och repeterbara protokoll gör det möjligt för DS-kunder att mäta sin verkliga bränsleförbrukning.

Inspirerat av det europeiska projektet Real Driving Emission (RDE) mäter protokollet bränsleförbrukningen med hjälp av bärbar utrustning monterad på bilen (PEMS). Bureau Veritas, ett internationellt erkänt oberoende organ, garanterar protokollet, hur det genomförs under godkända förhållanden och intygar resultatens noggrannhet och robusthet.

Testerna har genomförts på huvudvägar som är öppna för trafik (25 km i stadsdel, 39 km extra stadsdel och 31 km på motorväg) och i verkliga körförhållanden (med luftkonditionering, tyngd med bagage och passagerare, på stigningar etc.).

Ett hållbart tänk från början

För att besvara de ekologiska utmaningarna, har vi åtagit oss att begränsa vår miljöpåverkan under hela vår produktionsprocess. Hos DS fokuserar vi på att använda återvunna produkter när vi kan. Vårt specialiserade återvinningsteam gör allt för att garantera att material är av bästa möjliga kvalitet samt har termisk och mekanisk hållbarhet för optimal prestanda.

 

Integrerat produktansvar

Utveckling:

 • Livscykelbedömningar
 • Hållbart orienterade materialval

Produktion:

 • Använda återvunnet material

Användning:

 • Avfallshantering av återförsäljare
 • Reservdelar

Återanvändning:

 • Återanvändning av fordon
 • Sanering och förhandsbehandling
 • EU:s ELV-direktiv

ANVÄNDNING OCH HANTERING AV ÅTERVUNNA MATERIAL

Sedan start har DS Automobiles använt återvunnet material och användningen ökar kontinuerligt. Som en del av PSA-gruppens strategi fortsätter DS sina ansträngningar att uppfylla sin vision om att bygga fordon med 30 % återvunnet eller biobaserat material.

MILJÖVÄNLIG SLUTBEHANDLING

Leverans
Ägaren transporterar det uttjänta fordonet till en av våra insamlingspartner. Vår partner kontrollerar fordonet och utfärdar det nödvändiga skrotningsintyget.

Förhandsbehandling och sanering
Först avlägsnas batteriet och krockkuddarna neutraliseras. Därefter avlägsnar skrotaren alla bränslen och andra vätskor från fordonet. Detta inkluderar motorolja, transmissionsvätska, bromsvätska, kylarvätska och kylmedel till luftkonditioneringssystemet.

Demontering
Nästa steg är att alla komponenter och system demonteras för att säljas som begagnade delar eller användas som grund för återtillverkning. Material som plast och glas avlägsnas för återvinning om det är ekonomiskt lönsamt.

Förvaring
Material som är skadliga för miljön samlas in och sänds vidare till särskilda återvinningsföretag för att antingen återvinnas eller förstöras.

Malning
De förhandsbehandlade fordonen körs sedan genom en kvarn som slår sönder dem i små delar och sorterar dessa i olika fraktioner för återvinning eller återanvändning.

Sorteringstekniker
De söndermalda fraktionerna sorteras sedan med hjälp av olika tekniker (magneter, virvelströmsmagneter, flytbad) och resulterar i materialfraktioner som kan användas som sekundära råmaterial.

Återvinning/Återanvändning/Deponi
Materialfraktionerna från kvarnen och sorteringsteknikerna kan återvinnas (till exempel ersätta kol i masugnar eller för torkning av avloppsslam) eller återanvändas i cementindustrin. Genom den här processen kan 95 % av fordonet återvinnas, vilket avsevärt minskar den mängd avfall som skickas på soptipp.

Skrotning och återvinning

K.W. Bruun Autoimport (svensk importör av DS Automobiles) följer den svenska förordningen SFS 2007:185 gällande producentansvar för uttjänta fordon och säkerställer att målen för återvinning av bilar uppnås i samarbete med Stena Recycling AB – ledande företag inom återvinning.

I Sverige lever en bil i genomsnitt cirka 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, där biltillverkare och bilimportörer har ett ansvar för att bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt den dag bilen tjänat ut. Producentansvaret föreskriver att materialet i den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent och det innebär också att kompletta uttjänta bilar tas emot kostnadsfritt i det landsomfattande mottagningssystemet BilRetur.

Målet är att det uttjänta fordonet ska återvinnas på ett miljövänligt sätt. Därför ser vi till att alla skrotare i vårt nätverk följer regelverkens lagstadgade krav för uttjänta fordon. Alla våra samarbetspartner, alla rutiner och dokumentationen av alla inkommande och utgående materialflöden kontrolleras av våra återvinningsexperter.

Kostnadsfri inlämning av din uttjänta DS gäller endast om:

 • Inga väsentliga delar eller komponenter saknas
 • Fordonet inte innehåller icke-fordonsrelaterat avfall
 • Fordonet har högst 9 säten eller är en lätt kommersiell skåpbil som väger högst 3,5 ton
 • Fordonet är registrerat i EU
 • Fordonets registreringsbevis i original lämnas in tillsammans med fordonet

Lämna in det uttjänta fordonet hos vår samarbetspartner, som utfärdar ett skrotningsbevis och alla dokument som krävs för att avregistrera fordonet. Du kan sedan vara säker på att din gamla bil skrotas på miljövänligast möjliga sätt.