Hoppa till innehåll
Återvinning
ÅTERVINNING

FRÅN DESIGN TILL ÅTERVINNING

DS Automobiles strävar efter att öka effektiviteten i sin återvinningsprocess genom att designa produkter som är hållbara från början. Målet är också att minska mängden avfall som produceras under tillverkningen av ett fordon, under dess användning och fram till dess återvinning.
Användning och hantering av återvunna material
Sedan start har DS Automobiles använt återvunnet material och användningen ökar kontinuerligt. Som en del av PSA-gruppens strategi fortsätter DS sina ansträngningar att uppfylla sin vision om att bygga fordon med 30 % återvunnet eller biobaserat material.

Le Triman

Depuis janvier 2015, une nouvelle signalétique relevant d’une obligation réglementaire fait son apparition sur les produits recyclables faisant l’objet d’une consigne de tri : le Triman.

L’objectif est d’informer le consommateur que le produit ou l'emballage ne doit pas être jeté dans la poubelle des ordures ménagères mais doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recyclé.

Cette information est représentée par un logo représentant une silhouette humaine symbolisant le geste du citoyen.

Le pictogramme peut figurer sur le produit, l’emballage ou de façon dématérialisée sur le site internet.

Nos produits/emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri : les pneus, les emballages  cartons et papiers et les imprimés papiers.

Ne sont pas concernés les déchets électriques et électroniques (DEEE), les piles et accumulateurs, ainsi que les produits chimiques déjà identifiés par le logo de la poubelle barrée.
Skrotning och återvinning
Återvinn din DS vid slutet av dess livslängd

K.W. Bruun Autoimport (svensk importör av DS Automobiles) följer den svenska förordningen SFS 2007:185 gällande producentansvar för uttjänta fordon och säkerställer att målen för återvinning av bilar uppnås i samarbete med Stena Recycling AB – ledande företag inom återvinning.

 

I Sverige lever en bil i genomsnitt cirka 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, där biltillverkare och bilimportörer har ett ansvar för att bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt den dag bilen tjänat ut. Producentansvaret föreskriver att materialet i den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent och det innebär också att kompletta uttjänta bilar tas emot kostnadsfritt i det landsomfattande mottagningssystemet BilRetur.

 

Målet är att det uttjänta fordonet ska återvinnas på ett miljövänligt sätt. Därför ser vi till att alla skrotare i vårt nätverk följer regelverkens lagstadgade krav för uttjänta fordon. Alla våra samarbetspartner, alla rutiner och dokumentationen av alla inkommande och utgående materialflöden kontrolleras av våra återvinningsexperter.

 

Kostnadsfri inlämning av din uttjänta DS gäller endast om:

 

  • Inga väsentliga delar eller komponenter saknas
  • Fordonet inte innehåller icke-fordonsrelaterat avfall
  • Fordonet har högst 9 säten eller är en lätt kommersiell skåpbil som väger högst 3,5 ton
  • Fordonet är registrerat i EU
  • Fordonets registreringsbevis i original lämnas in tillsammans med fordonet

 

Lämna in det uttjänta fordonet hos vår samarbetspartner, som utfärdar ett skrotningsbevis och alla dokument som krävs för att avregistrera fordonet. Du kan sedan vara säker på att din gamla bil skrotas på miljövänligast möjliga sätt.

Miljövänlig slutbehandling

1. LEVERANS

Ägaren transporterar det uttjänta fordonet till en av våra insamlingspartner. Vår partner kontrollerar fordonet och utfärdar det nödvändiga skrotningsintyget.


 
2. FÖRHANDSBEHANDLING OCH SANERING


Först avlägsnas batteriet och krockkuddarna neutraliseras. Därefter avlägsnar skrotaren alla bränslen och andra vätskor från fordonet. Detta inkluderar motorolja, transmissionsvätska, bromsvätska, kylarvätska och kylmedel till luftkonditioneringssystemet.3. DEMONTERING


Nästa steg är att alla komponenter och system demonteras för att säljas som begagnade delar eller användas som grund för återtillverkning. Material som plast och glas avlägsnas för återvinning om det är ekonomiskt lönsamt.

4. FÖRVARING


Material som är skadliga för miljön samlas in och sänds vidare till särskilda återvinningsföretag för att antingen återvinnas eller förstöras.5. MALNING


De förhandsbehandlade fordonen körs sedan genom en kvarn som slår sönder dem i små delar och sorterar dessa i olika fraktioner för återvinning eller återanvändning.


 
6. SORTERINGSTEKNIKER


De söndermalda fraktionerna sorteras sedan med hjälp av olika tekniker (magneter, virvelströmsmagneter, flytbad) och resulterar i materialfraktioner som kan användas som sekundära råmaterial.

7. ÅTERVINNING/ÅTERANVÄNDNING/DEPONI


Materialfraktionerna från kvarnen och sorteringsteknikerna kan återvinnas (till exempel ersätta kol i masugnar eller för torkning av avloppsslam) eller återanvändas i cementindustrin. Genom den här processen kan 95 % av fordonet återvinnas, vilket avsevärt minskar den mängd avfall som skickas på soptipp.

Batteri

Utöver fordonets livslängd har insamling och återvinning av batterier utförts sedan 2010 i samarbete med våra specialiserade partners. Idag överstiger återvinningsgraden för DS Automobiles-batterier de lagstadgade förväntningarna (inställd på 50 %) med en frekvens på över 70 % för Li-Ion-batterier. Kostnaden för återvinning täcks ekonomiskt av varumärket.

 

Använda batterier kan också få ett andra liv genom att de används i stationära energilagringssystem för enskilda hem, kollektiva byggnader och elnät.

Upptäck mer

Hållbarhet

Läs mer om vår strategi för hållbar utveckling av rörlighet.

Prestanda för ekoteknologi

Några av våra innovativa motorer