Hoppa till innehåll
Ekoeffektiva teknologier

EKOEFFEKTIVA TEKNOLOGIER

DS AUTOMOBILES FORSKNING OCH INNOVATION

Vår hållbara utvecklingsstrategi i kombination med våra ekoeffektiva teknologier syftar till att minska utsläpp av växthusgaser, skydda naturresurser och utveckla nya mobilitetsbeteenden som är miljövänliga. 

 

E-TENSE-TEKNOLOGI

Elektrifieringen av DS Automobiles

E-TENSE har designats för morgondagens värld. Det är vår symbol för ultimat körglädje, obegränsad mobilitet oavsett framtida föreskrifter och maximal prestanda genom energiregenerering. Som världsledande inom elbilsteknologi, finns E-TENSE i alla nya DS Automobiles-modeller. Det är tack vare denna teknologi som vår ambition ska bli verklighet: att senast 2024 bli ett helelektriskt varumärke. 

Teknologi inspirerad av Formel E

Genom vårt deltagande och våra dubbla mästerskapstitlar i Formel E har vi överfört teknologier från motorsporten till våra elbilar och plug-in hybrider, däribland bromsenergiåtervinningen. Med prestanda som ledord ska våra modeller öppna upp nya möjligheter för dig.

 

UPPTÄCK VÅRA E-TENSE-MODELLER

VÅRA PURETECH-BENSINMOTORER

Kompaktare, lättare, kraftfullare

PureTechs bensinmotorer hjälper dig att hela tiden ha kontroll på din bränsleförbrukning, samtidigt som prestandan i din DS-bil säkerställs.

 

Genom att reducera våra motorers storlek och vikt, samt kombinera innovativa lågfriktionsmaterial, har våra tekniker lyckats uppnå en markant minskad bränsleförbrukning.

Renare motorer

Genom att minska motorns storlek och vikt, samt kombinera innovativa lågfriktionsmaterial, har våra tekniker lyckats uppnå en markant minskad bränsleförbrukning, och således även minskande CO₂-utsläpp per bil.
Senaste generationens partikelfilter
Alla PureTechs bensinmotorer från DS är utrustade med den senaste generationens GPF (bensinpartikelfilter), som effektivt hanterar partikelutsläpp från bensinmotorer med direktinsprutning. 
3- och 4-cylindriga PureTech-motorer
Våra 3-cylindriga motorer är lättare och kompaktare än andra motorer. De erbjuder även en minskad bränsleförbrukning på 1,5 liter per 100 km och minskade CO₂-utsläpp på upp till 25 % jämfört med 4-cylindriga motorer med samma effekt. Samtidigt bibehålls en hög ljudkomfort och en optimal körglädje. Våra 4-cylindriga bensinmotorer PureTech 180 och PureTech 225 kombinerar effekt och optimal prestanda och är utrustade med den senaste generationens högpresterande turbo. 
START-STOPP-SYSTEM
Kontrollera din bränsleförbrukning på ett hållbart sätt. För att minska dina CO₂-utsläpp markant har vi utvecklat Start-stopp-teknologin, en funktion som automatiskt stänger av motorn när din bil stannar tillfälligt. I genomsnitt kommer din bränsleförbrukning i tät stadstrafik att minska med 15 %, jämfört med förbrukningen hos konventionella bilar. 

NOS MOTEURS DIESEL BLUEHDI

L’alliance de l’efficience & du plaisir de la conduite

La technologie BlueHDi désigne notre gamme de motorisations diesel qui offre un système de dépollution de dernière génération.
Nos moteurs diesel BlueHDi 4 cylindres sont disponibles en deux puissances différentes : 130 ch et 180 ch.

Système de dépollution dernière génération

Ce système équipe tous nos moteurs diesel BlueHDi pour éliminer les polluants issus de la combustion du diesel : les hydrocarbures imbrûlés (HC), le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines.
Une dépollution en 3 étapes
ETAPE 1

Le catalyseur d’oxydation transforme les hydrocarbures imbrûlés (HC) et le monoxyde de carbone (CO) en eau (H2O) et en dioxyde de carbone (CO₂).

 

ETAPE 2

Le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction) élimine 90% des oxydes d’azote (NOx) en les transformant en eau et en azote grâce à l’ajout d’AdBlue®.

 

ETAPE 3

Le Filtre à Particules (FAP) élimine jusqu’à 99,9% des particules fines en nombre.

 

Des solution efficientes
AdBlue®
L'AdBlue®, un mélange d’eau et d’urée, non toxique et respectueux de l’environnement, permet de transformer 85% des oxydes d’azote polluants en vapeur d’eau et en azote inoffensif. Pour recharger votre réservoir d’AdBlue®, situé dans le coffre ou à côté de la trappe à carburant, la manipulation est identique à celle d’un plein de carburant. En réalisant un plein complet d’AdBlue®, vous profiterez de 20 000 km d’autonomie. 
STOP & START
Maîtrisez durablement votre consommation de carburant et réduisez sensiblement vos émissions de CO₂ grâce à la technologie Stop & Start. Cette fonction met automatiquement en veille votre moteur lorsque votre véhicule marque un arrêt temporaire. Vous réduirez en moyenne votre consommation de carburant en circulation urbaine dense de -15%, par rapport à un véhicule conventionnel. 

WLTP-STANDARDEN

Mer realistisk konsumtion

WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) är fordonsgodkännandeprotokollet inom EU. En en ny testcykel och procedur för att mäta bränsleförbrukning, CO2-utsläpp och föroreningar från lätta fordon(i) Lätta fordon = personbilar och lätta transportbilar som väger under 3,5 ton.   under standardiserade (laboratorie)förhållanden.

 

WLTP-protokollet ersätter det tidigare godkännandeförfarandet (NEDC) som trädde i kraft 1992. Sedan september 2017 är alla nya modeller som introduceras till marknaden WLTP-godkända. Sedan september 2018 måste alla sålda fordon vara WLTP-godkända. Detta nya laboratorietestprotokoll kommer att kompletteras med mätning av föroreningsutsläp vid vardagliga förhållanden: Real Driving Emission (RDE).

 

Det nya WLTP-protokollet kommer att göra det möjligt för konsumenter att få en mer exakt bild av bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen från deras fordon.

DS Automobiles och det nya WLTP-testförandet

I frågan om NOx-utsläpp är modeller från DS Automobiles med Euro 6.2-motorer tre år före i utvecklingen när det gäller att uppfylla efterlevnadsmariginalen på 1,5 (mätt med RDE - Real Driving Emissions), som krävs enligt Euro 6d-förordningen från 2020. 

 

Tack vare vår smarta användning av teknologi som skapades innan förordningen (Selektiv katalytisk reduktion i diesel- och bensinpartikelfilter i bensinmotorer) är våra bilar redan WLTP-certifierade (obligatoriskt för alla bilar från september 2018). WLTP-testförfarandet är en mer exakt återspegling av vardaglig körning. 

 

Kundnöjdhet är vår högsta prioritet. Det är därför som vi alltid har stöttat testförfaranden som bättre representerar våra kunders körstil.

Som ett bevis på vår transparens har vi sedan 2016 publicerat våra bilars faktiska bränsleförbrukning på vår webbplats och sedan 2018 har vi publicerat faktiska NOx-utsläpp, enligt riktlinjer utarbetade i samarbete med NGO:erna T&E och FNE. Dessa har även blivit ratificerade av en oberoende tredjepartsorganisation, Bureau Veritas.

HUR SKILJER SIG WLTP FRÅN ÖVRIGA TESTFÖRFARANDEN?

Förändringar i de standardiserade testförfarandena

  • Mäter utsläpp för att ta hänsyn till justeringar för enskilda bilar
  • Ökar sträckorna som tillryggaläggs i cykler
  • Körtest vid högre hastigheter
  • Mer irrationellt och realistiskt körbeteende
  • Längre cykeltider
NEDC VS WLTP
NEDC WLTP
Cycle de test

Cycle de test unique

 

Cycle dynamique plus représentatif des conditions de conduite réelle

Durée du cycle

 

20 minutes 30 minutes
Distance du cycle 11 kilomètres 23,25 kilomètres
Phases de conduite 2 phases, 66% de conduite urbaine et 34% de conduite rurale 4 phases plus dynamiques, 52 % de conduite urbaine et 48 % de conduite rurale

Vitesse moyenne

 

34 km/h 46,5 km/h

Vitesse maximum

 

120 km/h 131 km/h
Influence des options individuelles Le NEDC ne tient pas compte de l’impact sur les émissions de CO2 et sur la performance énergétique Les caractéristiques additionnelles (pouvant varier selon les modèles) sont prises en compte
Changements de vitesse Changements de vitesse fixes Points de passage calculés pour chaque véhicule
Températures de test

Mesures réalisées entre 20 et 30 °C

 

Essais réalisés à 23 °C, CO2 corrigé à 14 °C

ÉMISSIONS EN SITUATION DE CONDUITE RÉELLE

Real Driving Emissions - RDE

À partir de septembre 2018, outre le protocole d'homologation WLTP, tous les constructeurs devront mesurer les émissions de leurs modèles en situation de conduite réelle (RDE) de tous les véhicules vendus au sein de l’UE, et en Suisse, Turquie, Norvège, Liechtenstein, Israël et en Irlande.

Lors de ces tests RDE, les émissions de polluants telles que les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines sont mesurées sur route ouverte pour une information plus réaliste.
FAQ
QUE SIGNIFIE WLTP?

WLTP est l’acronyme de « Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure » (Procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers).

Il s’agit d’une nouvelle procédure de test permettant d’obtenir une analyse plus réaliste de la consommation de carburant et des émissions de CO2 d’un véhicule. À partir de septembre 2018, tous les véhicules immatriculés pour la première fois devront être certifiés WLTP. Le protocole WLTP remplacera progressivement l’ancienne procèdure NEDC (New European Driving Cycle).

 

QU’EST-CE QU’UN CYCLE DE CONDUITE WLTP?
La consommation et les émissions d’un véhicule dépendent toujours du style de conduite de chaque personne, c'est pourquoi un grand nombre de données collectées à travers le monde ont été compilées pour la norme WLTP. Ces données ont été utilisées pour définir quatre phases représentatives avec quatre vitesses moyennes : basse, moyenne, haute et très haute.

Au cours de chacune de ces phases, différentes situations sont mesurées (freinage, accélération, arrêt) de diverses façons afin de refléter les situations de conduite du quotidien. La combinaison de ces phases permet d’obtenir ce que l’on appelle le « cycle de conduite ».

La consommation de carburant est présentée pour quatre situations de conduite différentes, avec une valeur combinée globale pour les véhicules essence, diesel, hybrides et hybrides rechargeables.
QUE SIGNIFIE WLTP POUR MOI ?
L’entrée en vigueur du protocole WLTP signifie que la consommation de carburant et les émissions de CO2 indiquées dans le descriptif d’un véhicule reflètent de manière plus précise les valeurs émises en situation de conduite réelle.

La procèdure WLTP prenant en compte les options individuelles (par ex. pneus hiver ou toit en verre), permet d’obtenir des valeurs plus réalistes basées sur la configuration exacte de votre véhicule.

Des valeurs plus réalistes signifient naturellement que les véhicules équipés d’un moteur à combustion afficheront des valeurs de consommations et d’émissions plus élevées, tandis que les véhicules électriques (y compris les hybrides rechargeables) afficheront une autonomie réduite. Cela peut également entraîner une augmentation du nombre de véhicules concernés par la taxe CO2. Cependant, les véhicules homologués WLTP resteront taxés sur la base établie par le NEDC. A court terme, les systèmes de taxation basés sur les émissions de CO2 ne changeront donc pas (taxe CO2, taxe sur les véhicules des sociétés (TVS)).
QUE SIGNIFIE RDE ?
RDE est l’acronyme de « Real Driving Emissions » (émissions en situation de conduite réelle). Il s’agit d’une nouvelle procédure qui permet de mesurer les émissions de polluants telles que les oxydes d’azote (NOx) et les particules fines.

Comme le suggère leur nom, les RDE sont mesurées sur route ouverte  en condition de conduite réelle, et non en laboratoire. Ces mesures sont obtenues grâce à un appareil intelligent appelé PEMS (Portable Emissions Measurement System - système de mesure des émissions embarqué) fixé à l'arrière du véhicule lors de l'essai.
QUE SIGNIFIE EURO 6 ?
Euro 6 est la norme actuellement en vigueur qui fixe les limites d’émissions polluantes. Elle définit des valeurs maximales d’émissions de particules fines et d’oxydes d’azote inférieures à la norme précédente euro 5.

À partir de septembre 2018 S’applique aux véhicules neufs. Les nouveaux types de véhicules seront sujets aux nouvelles normes d’émission une année plus tôt , la norme Euro 6 entre dans une deuxième étape : la norme euro 6.2. Elle exige des limites encore inférieures à l'étape précédente en matière d'émission de particules fines pour les véhicules équipés de moteur essence.
QU’EST-CE QUE LA RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE ?
Afin de réduire plus encore les valeurs d’émissions polluantes d’un véhicule, de l’ammoniac liquide, appelé AdBlue®, est ajouté aux systèmes d’échappement des véhicules diesel. La Réduction catalytique sélective (Selective Catalytic Reduction - SCR) avec AdBlue® permet de réduire jusqu’à 90 % les oxydes d’azote. Il reste alors principalement de la vapeur d’eau, de l’azote et du CO2. 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Hållbarhet
Lär mer om vår strategi för hållbar utveckling.
Förbrukning baserad på användning
Mät medelförbrukningen för ditt fordon.