April 27, 2018

DS X E-TENSE: DRÖMMEN OM 2035

DS X E-TENSE: DRÖMMEN OM 2035

Slut ögonen och tillåt dig att fantisera om hur din drömbil skulle kunna se ut år 2035.

Använd dina sinnen för att föreställa dig hur nya former, nya material och ny teknik skulle kunna kombineras för att skapa ett fordon som förverkligar drömmen om lyx på fyra hjul i framtiden. Detta är den utmaning som en utvald grupp av kreatörer på DS Automobiles fick på sitt bord – att föreställa sig en drömbil år 2035. Resultatet av deras kollektiva fantasi och passion blev DS X E-TENSE, en bil av ojämförbart raffinemang.

1 2 3 4 5