Eco Driving – Miljöanpassad körning

Eco Driving – Miljöanpassad körning

Lär dig kontrollera din bränsleförbrukning

På DS studerar vi våra bilars miljöpåverkan redan från designstadiet och ett av fokusområdena är att dra ned på bränsleförbrukning. Bilen som du köpt eller planerar att köpa är ett resultat av den senaste forskningen. Om du är intresserad att lära dig om mer om vårt tillvägagångssätt för att värna om miljön, fortsätt att läsa nedan. Denna sektion innehåller tips och goda råd för hur du kan ha koll på din bränsleförbrukning.

Dessa enkla råd förklarar hur du kan använda och underhålla din bil på ett hållbart sätt. Du har exempelvis möjlighet att dra ned 15 % på din bränsleförbrukning genom att ändra på ditt sätt att köra. Läs följande avsnitt noggrant för att lyckas dra ner på dina bränslekostnader. Följande tips är i betydelseordning, baserat på hur mycket du kan spara i snitt under en längre tidsperiod.

Välj alltid rätt växel

Odyssey_Motorisation

Du optimerar din bränsleförbrukning genom att välja rätt växel. Det är ofta möjligt att upprätthålla ett lågt varvantal i motorn utan att behöva ändra på hastigheten även vid trafikstockning och utan att utmana säkerheten.

Se till att ha så hög växel som möjligt om din bil har en manuell växellåda. Välj den växel som din bil rekommenderar, om du har den funktionen. Även om du får intrycket av att bilen jobbar hårdare vid låg hastighet så förbrukar motorn mindre bränsle.

En automatisk växellåda anpassar sig efter förarens körstil. Det bästa du kan göra är att använda denna funktion så mycket som möjligt och se till att köra mjukt genom att använda gaspedalen med måtta. Den automatiska funktionen kommer att välja rätt växel och därmed optimera bränsleförbrukningen. Om du använder femmans växel i stället för treans vid en hastighet på 50 km/timmen minskar du bränsleförbrukningen med 20–25 %.

Kör mjukt med måttlig hastighet

Odyssey_Innovation_Afil

Bränsleförbrukningen ökar onödigt mycket vid en hetsig körning där du aktivt pendlar mellan gas- och bromspedalen.

Du nöter på både motorn och bromsen om du kör för nära bilen framför dig, framför allt vid körning i innerstan, och bränsleförbrukningen ökar markant vid körning i hög hastighet.
Se till att hålla avstånd till bilen framför dig och håll så jämn hastighet som möjligt med hjälp av bilens fastighetshållare och hastighetsbegränsare, om din bil har den funktionen. Undvik att bromsa in i sista sekunden utan lätta i stället på gasen i god tid för att sänka farten.

Planera din körning och använd motorbromsen för att sänka bilens fart på ett naturligt sätt. Du förbrukar inget bränsle när du har foten från gaspedalen. Anpassa din körning till situationen genom att exempelvis sänka farten tidigt vid rött ljus för att om möjligt undvika att stanna bilen helt. Genom att köra mjukt med måttlig hastighet så sänker du bränsleförbrukningen och sparar därmed pengar.

Överbelasta inte bilen

Ju tyngre din bil är desto hårdare måste motorn arbeta och därmed ökar bränsleförbrukningen. Undvik med största möjliga mån att lasta din bil med tunga saker. Men om du måste, försök att förvara sakerna inuti bilen. Om du lastar saker ovanpå bilen påverkas aerodynamiken negativt och därmed ökar förbrukningen av bränsle. Om du inte har tillräckligt med plats i bilen, se till att använda en takbox och ta av den när du inte använder den.

Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet

tyres-ds

Rullmotståndet blir högre än normalt om trycket i däcken är för lågt, vilket leder till att motorn måste arbeta hårdare och bensinförbrukningen ökar. När däcken har för lågt tryck kan de bli överhettade, ha svårare att hålla riktningen och riskera att bli punkterade. Många av våra bilar visar lufttrycket i däcken men de ska ändå kollas regelbundet.

Lufttrycket i däcken påverkas av temperaturen och trycket sjunker i takt med att temperaturen sjunker, till exempel när sommaren blir till höst. Kom ihåg att regelbundet kolla och justera trycket i däcken, framför allt när det är snabba temperarutväxlingar eller om bilen bär på tung last. Följ leverantörens lufttryckshänvisningar, som är satta för kalla däck, för din egen säkerhet.
Rullmotståndet ökar när bilen har vinterdäck och kör på torr mark så byt tillbaka till sommardäck när det är tillåtet.

Planera din resa

Du förbrukar mer bränsle vid trafikstockningar och vid korta, ofta förekommande körningar. Förare tenderar att köra mer ojämnt vid tät trafik genom att bromsa och gasa om vartannat, vilket är ett onödigt sätt att öka bränsleförbrukningen. Planera dina resor så att de blir så kostnadseffektiva som möjligt genom att undvika rusningstrafik och kör mjukt för att undvika snabba accelerationer och häftiga bromsningar

Stäng av motorn när du sitter fast i bilköer eller när du stannar till för att snabbt handla något. Genom att stänga av motorn sparar du på bränsle och undviker att släppa ut onödiga avgaser.

Kör för att värma upp motorn

Din bil kräver mer energi ju kallare den är och vid korta körningar under vintern kan bränslekonsumtionen öka med så mycket som 50 %. Se till att börja köra bilen så tidigt som möjligt efter att du startat den för då värms den upp snabbare. Undvik alltså att ha motorn på tomgång. Moderna bilar börjar automatiskt köra framåt när man startat dem för att undvika att starta bilen i onödan.

Håll fönstren stängda när du kör

Det aerodynamiska motståndet ökar när bilens hastighet är över 50 km/timmen och fönstren eller soltaket är öppna. Detta gäller även bilar med cabriolet. Spara på bränslet genom att hålla fönstren stängda och använda bilens svalkningssystem. Vid körning i hög hastighet fungerar bilens air conditioning bättre.

Hantera de system i bilen som drar mycket energi

Odyssey_Innovation_Ecran-tactile

Alla elektriska system som du har i bilen drivs av motorn, vilket leder till att desto mer du använder dessa system ju mer bränsle förbrukas. Använd alltså dessa system med måtta och lämna dem inte igång i onödan.

Några tips är att stäng av sätesvärmaren, funktionen som immar av bakrutan och ventilationssystemet alternativt ha dem igång på så låg effekt som möjligt. Bilens luftkonditionering drar mycket energi från motorn.

Använd bilens luftkonditionering med måtta då bränslekonsumtionen kan öka med så mycket som 25 % om du har en låg temperatur i bilen när det är varmt väder ute. Välj inte alltför låg temperatur om du har ett automatiskt system i bilen, helst inte lägre än 4 till 5 grader jämfört med temperaturen utomhus. På det sättet sänker du bränsleförbrukningen och undviker att få en värmechock när du öppnar bildörren. Om bilen har stått parkerad länge i solen, vänta med att sätta igång luftkonditioneringen. Öppna i stället bilfönstren för att vädra ur bilen och kör iväg långsamt. Efter ett tag kan du låta luftkonditioneringen ta över för att hålla temperaturen i bilen på en jämn nivå. Se till att parkera i skuggan eller använd fönsterskärmar och persienner för att inte överhetta bilen. Om din bil har persienner se till att ha dem stängda, framför allt om bilen har soltak.

Ta bilen regelbundet till service

Din bil blir mindre effektiv och drar mer bränsle om bilens delar är dåligt underhållna, såsom motorn, växellådan, luftkonditioneringen och däcken. Ta bilen till regelbundna servicekollar hos en professionell bilmekaniker för att se till att bilen håller sig i toppskick. Se till att alla delar och förbrukningsmaterial (såsom olja, luftfilter, däck etc.) är testade, rekommenderade och godkända av DS. Varje del i din bil har specifika funktioner. Till exempel används motoroljan för att mjuka upp motorn men även för att göra den mer effektiv. En försummad luftkonditionering förbrukar mer bränsle. Det är i ditt eget intresse att säkerställa att din bil är i gott skick då det leder till att den förbrukar mindre bränsle, blir mer tillförlitlig och går till ett högre pris om du säljer den.

Bilens inkörningsperiod

Environnement_Eco-Conduite

Se till att köra in bilen ordentligt när den är ny för att komma upp till maximal effekt. Din bil når sin effektivaste bränsleförbrukning efter att den körts i 3 000 till 5 000 kilometer. Se till att köra din bil ordentligt för att nå maximal effektivitet och spara pengar.