Användarvillkor och behandling av personuppgifter

Användarvillkor och behandling av personuppgifter

Innehåll, funktion och ansvarsbegränsning

www.automobiles.se publiceras av FSC Bilar AB, generalagent för DS Automobiles i Sverige, organisationsnummer 5560489337, 194 02 Upplands Väsby, och är avsedd att ge personlig information till användarna. Åtkomst och användning av webbplatsen omfattas av följande villkor, där det också framgår hur personuppgifter behandlas.

FSC Bilar AB tillhandahåller hemsidan och svarar för innehållet och hemsidans funktion. FSC Bilar förbehåller sig rätten till ändringar i produkt och pris och reserverar sig för eventuella faktafel. Bildmaterialet som till större delen är hämtat från DS Automobiles internationella produktion visar bilar som ofta är extrautrustade och ibland med utrustning som inte marknadsförs på den svenska marknaden. DS Automobiles strävar efter att hemsidan ska vara uppdaterad och att bästa åtkomst och funktionalitet säkerställs. DS Automobiles kan dock inte lämna några garantier i dessa hänseenden och friskriver sig från ansvar för eventuella fel, brister eller förseningar i/av informationen och/eller tjänsterna.

Behandling av personuppgifter

FSC Bilar AB (generalagent för DS Automobiles i Sverige) behandlar dina personuppgifter elektroniskt för att underlätta Ditt besök på hemsidan samt för information, service och administration av marknadskontakter och garantier. De uppgifter som behandlas är t ex namn, adress, uppgifter om bilen och dess utrustningsnivå och service, tillbehörs- och reservdelsinköp, finansierings- och försäkringstjänster samt ev. andra liknande uppgifter. I de fall du lämnar uppgifter själv, lämnar du ett särskilt samtycke till att DS Automobiles Sverige och/eller Återförsäljarbolagen får använda e-post/sms för marknadskontakter med Dig.

Uppgifterna används för planering, genomförande, rapportering och uppföljning av DS Automobiles kontakter med Dig i service- informations- och marknadsföringssyfte. Uppgifterna används även om det av säkerhetsskäl skulle bli nödvändigt att återkalla ett fordon för utbyte av någon komponent i bilen, samt för statistik hos DS Automobiles eller vid branschorganisationen Bil Sweden.

Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med Dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till auktoriserad återförsäljare av märket DS Automobiles och/eller till utvalda samarbetspartners, såsom försäkrings- och finansieringsföretag.

DS Automobiles inhämtar uppgifter direkt från Dig samt uppdaterar och kompletterar Dina personuppgifter via andra register, främst från Centrala Bilregistret och från de auktoriserade återförsäljarbolagen. Den auktoriserade återförsäljaren av märket DS Automobiles i det marknadsområde Du bor registrerar också Dina personuppgifter, huvudsakligen i samma syfte som FSC Bilar AB. Återförsäljaren inhämtar uppgifterna från vårt Bilägar- och Beståndsregister och direkt från Dig vid Dina kontakter med företaget. Det gäller i första hand namn- och adressuppgifter, men även uppgifter om verkstadsbesök, service och reservdelsköp.

Personuppgifter lagras och används under den tid de är aktuella och Du har en relation med DS Automobiles antingen genom att du äger en DS-modell eller anmält Dig för information eller tjänster via dsautomobiles.se Ett lämnat samtycke är giltigt till dess du själv säger upp det.

Du har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla ett samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Du ska vända Dig till: citroen@strd.se Rättelse och spärr rapporteras även till Din återförsäljare.